به گزارش گروه اجتماعی برنا، تن زاده، مشاور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در خصوص اولویت های های شهردار آینده در حوزه حمل و نقل گفت: حوزه حمل و نقل و ترافیک با توجه به مشکلاتی که دارد به عنوان یکی از معضلات شهر تهران شناخته شده است، ما می توانیم توسعه حمل و نقل عمومی در شهر تهران را با اولویت و بازنگری سیستم های موجود طراحی کنیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه افزود: در خیلی از مسیرها خطوط BRTاستفاده شده متناسب با عرضه و تقاضای موجود در سطح شهر نیست بنابراین باید یک بازنگری کلی در مسیر خطوط بی آر تی انجام شود. به طور کلی در خیلی از مسیرها باید طرح جایگزین به جای بی آر تی را مطرح کنیم و یا سیستم ریلی به عنوان یک سیستم پاک و سریع بتواند جوابگو باشد.

وی ادامه داد: در محدوده طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد طرح حذف خودروهای تک سرنشین به عنوان یک پارامتر بسیار مهم در کاهش تقاضا می تواند نقش داشته باشد ، مانند خیلی از کشورهای اروپایی و آسیایی حتی آسیای میانه که این طرح باید جمع شود و به جای طرح استفاده از خودروی چندسرنشین را استفاده کنیم که به عنوان یک حق شهروندی برای خیلی از شهروندان تهران لحاظ خواهد شد.

در راستای موضوع توزیع حمل و نقل عمومی نکته بسیار مهم در بحث ساماندهی ترافیک موضوع موتورسواری و موتورسیکلت سواران است و یک چیز مشخص و غیرقابل اجتناب این است که در تهران سهم زیادی از سفرها خصوصا جابجایی توسط موتور انجام می شود حذف موتور امکان پذیر نیست از طرفی اگر نگاه کنیم آمار 30 تا 40 درصدی تصادفات ایجاد شده در شهر تهران یک طرف آن به موتور برمی گردد پس باید فکری برای این نوع راکبین و حمل و نقل موتوری انجام دهیم که لازمه استفاده و طراحی خطوط مشخص برای موتورسیکلت سواران و موتورسیکلت سواری پاک است و می توانیم به سمت موتورهای برقی و بدون سوخت هدایت کنیم.

تن زاده بیان کرد: موضوع کاربری زمین به عنوان اولویت بسیار مهم و اساسی است، انطباق کاربری زمین با کاربرد و نقش شبکه مقابل در خیلی از بزرگراه های باید بررسی شود ، دسترسی ها باید محدود شود چطور می شود یک مرکز تجاری در یک بزرگراه ساخته شود بنابراین طرح ساماندهی کاربران زمین در شهر تهران به عنوان یکی از مهمترین پارامترها و آیتم هایی است که باید در نظر گرفته شود.

وی افزود:  یکی از مشکلات اساسی ما در تهران حمل  و نقل ساکن یعنی پارکینگ های موجود در شهر است در مناطقی که دارای تقاضای بالا هستند پارکینگ نداریم و پارکینگ خودرو به عنوان یکی از آیتم هایی است که اگر به صورت غیرحاشیه ای ساخته شود می تواند تأثیربسیار زیادی در افزایش ظرفیت معابر داشته باشد به طوری که می توانیم هر خط از معبر را آزاد کنیم باز کنیم و با بازگشایی یک خط عملا ظرفیت آن معبر را افزایش دهیم.

تن زاده در خصوص حمل و نقل عابرین پیاده عنوان کرد: به حمل و نقل عابرین پیاده باید توجه کنیم ، ما در خیلی ازمعابر طرح جانمایی و مکان یابی پل های عابر پیاده را به آن توجه نکردیم که می تواند یک ایمنی برای عابرین باشد، در شهر تهران با معضل و مشکل عدم وجود ایمنی در عابرین پیاده برای عبور از معابر روبرو است، چیزی حدود 40 درصد از تصادفات ما در تهران به مرگ و فوت عابرین پیاده منجر می شود بنابراین باید ساماندهی عابرین پیاده را در الزامات داشته باشیم.

وی در پایان در خصوص گسترش خطوط مترو گفت: طرح توسعه حمل و نقل عمومی با نگاه به حمل و نقل ریلی باید باشد ما نباید به این به عنوان یک حقیقت نگاه نکنیم و در درجه اول شهر تهران باید به لحاظ تکمیل خطوط مترو به مرحله اتمام برسد، چیزی حدود 150 کیلومتراز 350 کیلومتری از مصوبه اول اجرا شده است در حالی که الان تهران با مشکل  کمبود عرضه در خطوط مترو دست به گریبان است و به عنوان یکی از اولویت های اول خطوط مترو و یک پله پایین تر از آن خطوط ریلی می تواند برای شهر تهران تعریف شود.