به گزارش خبرگزاری برنا ؛ اسدالله درویش امیری استاندار زنجان در جلسه بررسی طرح سبزه میدان زنجان اظهار داشت:

طرح سبزه میدان با نگاه ارزشمند معماری و منحصر به فرد طراحی و با داوری اساتید بزرگ معماری و شهرسازی کشور انتخاب شده است.

استاندار زنجان اعلام نمود: طرح سبزه میدان انعطاف لازم برای اجرا پیش بینی شده و همخوانی لازم را با بافت تاریخی پیرامون خود دارد و در طراحی آن احترام و توجه لازم به بافت و مجموعه آثار تاریخی واقع در سایت دیده شده است و تصمیم مدیریت استان، اجرای حتمی این پروژه بعنوان یکی از طرح های معماری وشهرسازی فاخر در کشور است.

طرح تدوین شده برای سبزه میدان زنجان یکی از طراحی های فاخر معماری کشور است و از سرمایه گذار پیشنهاد شده شهرداری و شورای شهر زنجان برای اجرای این طرح، انتظار می رود بدون توجه صِرف به مسائل و سود مادی، این کار را بعنوان یک طرح فاخر ملی با انگیزه مضاعف به انجام رساند.

یقینا سرمایه گذاران جهت کسب سود در پروژه های استان ها سرمایه گذاری می کنند.

برای مدیریت استان پذیرفته شده است که سرمایه گذاران با اجرای پروژه های شهری، سود منصفانه خود را نیز بدست آورند ولی در اجرای پروژه های فاخری همچون طرح سبزه میدان باید به سود معنوی نیز بیندیشند و این کار را بعنوان شناسنامه تاریخی از فعالیت خود در زنجان برجای بگذارند.

طرح سبزه میدان شهر زنجان از سوی چند معمار نامی و باتجربه کشور طی یک مسابقه ملی انتخاب شده و در زمان اجرای این طرح علیرغم انعطاف در بعضی بخش ها، نباید طرح مصوب نادیده گرفته و به مبانی اصلی طرح خدشه وارد شود.

مهندس درویش امیری در رابطه طرح مصلای زنجان عنوان نمود که : در طراحی مصلای زنجان، روح مهندسی و معماری ایرانی- اسلامی به نسبت سایر مصلاهای کشور به خوبی احساس می شود و این طرح پس از تکمیل و با گذشت زمان، می تواند یکی از بناهای دیدنی و فاخر معماری در کشور باشد.

هرچند پروژه مصلای زنجان بدلیل نبود اعتبار لازم به کُندی اجرا می شود ولی در اجرای آن از اصول مهندسی عدول نشده است.

وی افزود: باید در ساخت و طراحی بناها در ایران، اصول معماری به درستی رعایت شود تا با گذشت سال ها، استحکام و زیبایی بناها باقی بماند .